Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 22.02.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 22.02.2017 г.

На заседанието си на 22.02.2017 г. КФН реши:

1. Одобрява списък на независимите външни експерти, които ще извършат проверка на балансите на застрахователите и презастрахователите, в това число на ниво застрахователна група към 31.12.2016 г. и на активите на пенсионни фондове към 31.12.2016 г. Списъкът можете да намерите тук.
 
2. Спира административното производство по искане от ПОК „ДСК-Родина” АД за одобряване на „Делойт Одит” ООД като одитор, който да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2017 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове, до влизане в сила на критериите за съгласуване на избора на одитори.