Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 21.10.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 21.10.2016 г.

На заседанието си на 21.10.2016 г. КФН реши:

1. Признава нивото на антицикличен буфер, определено от БНБ в размер на 0 % за четвъртото тримесечие на 2016 г., което се прилага към експозиции за кредитен риск в Република България.

2. Приема на второ четене проект на Наредба за реда и начина за отчисляване на инвестиционната такса, събирана от пенсионноосигурителните дружества при управлението на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване.