Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 21.04.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 21.04.2020 г.


На заседанието си на 21.04.2020 г. КФН реши:
 
1. Освобождава за 2020 г. „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия с деривати (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).
 
2. Одобрява изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд“, приети от Управителния съвет на "Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД.