Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 21.02.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 21.02.2017 г.

На заседанието си на 21.02.2017 г. КФН реши:

1. Спира образувано със заявление производство за издаване на одобрение на промени в устава на „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ, до произнасяне с влязло в сила съдебно решение по търговско дело № 356/2017 г. и търговско дело № 501/2017 г. по описа на Софийски градски съд.
 
2. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти и несъответствия до „Голд Инвестмънт Груп” АД, гр. София, във връзка с постъпило заявление за потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.