Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 21.01.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 21.01.2016 г.

На заседанието си на 21.01.2016 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо до УД „Конкорд Асет Мениджмънт” АД за коригиране на несъответствия в представените документи.
 
2. Изпраща писмо до „Индустриален фонд” АД, гр. София, за отстраняване на непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация и документи.
 
3. Уведомява компетентния орган на приемащите държави относно намерението на ИП „Варчев Финанс” ЕООД да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Република Италия и Република Португалия.