Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 20 януари 2010 г.

Решения от заседание на КФН на 20 януари 2010 г.

На свое заседание от 20  януари 2010 г. КФН взе следните решения:

1. Наложи временна забрана на „Джи Ен Джи асетс” АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Статус Инвест” АД, гр. София, на акции на „Недвижими имоти София” АДСИЦ, гр. София от останалите акционери на дружеството.

2. Наложи временна забрана на „Лев Корпорация” АД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „Фактори” АД, гр. София на акции на „Лев Инвест” АДСИЦ, гр. София от останалите акционери на дружеството.