Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 20.11.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 20.11.2018 г.


На заседанието си на 20.11.2018 г. КФН реши:
 
1. Одобрява Йерун Лейуън и Вилем Вестерлакен за изпълнителни членове на Управителния съвет на „ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД.
 
2. Одобрява Ангел Виденов и Калоян Антов за изпълнителни директори на ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД.
 
3. Заличава ЕТ „Иренавто - Ирена Минева” от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
4. Изпраща писмо до „ЗК Лев Инс” АД с искане за предоставяне на допълнителна информация относно намерението на дружеството да извършва дейност по застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” на територията на Република Полша при условията на свобода на предоставяне на услуги.
 
5. Изпраща писмо до „Ар - брокер” EООД за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с искането на дружеството за заличаване от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
6.Изпраща писмо до „Егида Брокерс” ООД за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с искането на дружеството за заличаване от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.