Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 20.09.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 20.09.2016 г.

На заседанието си на 20.09.2016 г. КФН реши:

1. Одобрява промените в устава на „СИИ Имоти” АДСИЦ, гр. София.

2. Признава придобитата квалификация от Красен Подгорски за извършване на дейност като инвестиционен консултант.

3. Признава придобитата квалификация от Павлин Миланов за извършване на дейност като инвестиционен консултант.

4. Не издава забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Фаворит Холд” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „ИП Фаворит” АД на 93 963 броя акции от капитала на „Складова техника” АД, гр. Горна Оряховица, представляващи 33,32% от капитала на дружеството, на цена 26,90 лв. за една акция, от останалите акционери на дружеството.  

5. Издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение от „Хювефарма” ЕООД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Дилингова финансова компания” АД на 677 998 броя акции от капитала на „Биовет” АД, гр. Пещера, представляващи 9,99 % от капитала на дружеството, на цена 14,40 лв. за една акция, от останалите акционери на дружеството.