Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 19.10.2015 г.

Решения от заседание на КФН на 19.10.2015 г.

На заседанието си на 19.10.2015 г. КФН реши:

1. Отнема правото на Десислав Стефанов Тосунов да упражнява дейност като брокер. 

2. Издава одобрение на управляващо дружество „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД, гр. София за преобразуване на договорен фонд „Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро” в захранваща колективна инвестиционна схема по смисъла на чл. 67, ал. 1 от Закона за колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.