Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 18.12.2015 г.

Решения от заседание на КФН на 18.12.2015 г.

На заседанието си на 18.12.2015 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо до Admiral Markets UK Ltd, с което уведомява дружеството, че клонът му на територията на Република България ще бъде вписан във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор.

2. Приема актуализиран бюджет на Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2015 г.

3. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Мел холдинг” АД за закупуване на акции на „Птицевъдство - Ломци” АД от останалите акционери на дружеството.

4. Допуска 2 лица до изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 23 януари 2016 г.  и 4 лица до изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 24 януари 2016 г.

5. Издава на „Застрахователно дружество „ОЗОК ИНС” АД допълнителен лиценз за нов вид застраховки по Раздел ІІ, буква „А” от Приложение № 1 към Кодекса за застраховането.

6. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.