Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 18.05.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 18.05.2017 г.

На заседанието си на 18.05.2017 г. КФН реши:

1. Прие Краткосрочен план, представен от ЖЗК „Съгласие” ЕАД, за възстановяване на собствени средства за покритие на минималния гаранционен капитал (МКИ).

2. Изпраща писмо със забележки до ЗД „Съгласие” ЕАД във връзка с допълнително представените документи по придобиване от страна на ЗД „Съгласие” ЕАД на 100% от капитала на „Токуда Здравно застраховане” ЕАД. Уведомява дружеството, че крайният срок за произнасяне по заявлението е 27.06.2017 г.