Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 18.01.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 18.01.2017 г.

На заседанието си на 18.01.2017 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти във връзка с постъпило заявление относно увеличение на квалифицираното участие на „Бент оил” АД в ЗАД „Асет Иншурънс” АД.