Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 17.07.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 17.07.2019 г.


    На заседанието си на 17.07.2019 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо до „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД, с което потвърждава получаването на подаденото от дружеството заявление относно придобиване на квалифицирано участие в размер на 100% от капитала на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЕКСПРЕС ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ АД. Уведомява „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД, че крайният срок за произнасяне по заявлението изтича на 11.10.2019 г.