Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 17.03.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 17.03.2020 г.На заседанието си на 17.03.2020 г. КФН реши:
 
1. Издава одобрение на представените промени в устава на „Компас Фонд за вземания” АДСИЦ, гр. София, които ще бъдат предложени за гласуване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството.
 
2. Одобрява представените промени в устава на „Пълдин Пропъртис Инвест” АДСИЦ, гр. София, приети на редовно общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 03.06.2019 г.

3. Приема изменениe и допълнениe в Указания относно заверката по чл. 126, ал. 3 от Кодекса за застраховането на годишните справки по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. и на образците с годишни количествени данни по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Регламент (ЕС) 2015/35.