Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 17.01.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 17.01.2019 г.


На заседанието си на 17.01.2019 г. КФН реши:
 
1. Издава одобрение на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД за изменения и допълнения в правилниците за организация на дейността на управляваните от него Универсален пенсионен фонд „Топлина“, Професионален пенсионен фонд „Топлина“ и Доброволен пенсионен фонд „Топлина“.
 
2. Издава одобрение на „Пенсионно осигурително дружество – Бъдеще” АД за изменения и допълнения в правилниците за организация на дейността на управляваните от него Универсален пенсионен фонд – „Бъдеще”, „Професионален пенсионен фонд – Бъдеще” и „Доброволен пенсионен фонд – Бъдеще.
 
3. Одобрява Павел Панайотов за член на управителния съвет на Застрахователна компания „Лев Инс” АД.
 
4. Утвърждава „Грант Торнтон“ ООД и „РСМ БГ“ ЕООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 г., годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ на „Застрахователна компания Юроамерикан” АД.

5. Отказва да потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия конвертируеми обезпечени облигации, издадени от „Блексий Ритейл Инвест“ АД, гр. София.
 

6. Заличава „УНИ РИСК” ООД и „ПАК – 2006” ООД от регистъра на застрахователните брокери.
 
7. Уведомява Белгийския надзорен орган за финансови услуги и пазари (Financial Services and Markets Authority – FSMA), че инвестиционното дружество HORIZON, управлявано от KBC Asset Management NV, Белгия, може да извършва публично предлагане на територията на Република България на 3 класа ценни книжа на подфондове KBC ExpertEase Defensive Tolerant, KBC ExpertEase Dynamic Tolerant и KBC ExpertEase Highly Dynamic Tolerant.
 
8. Уведомява надзорните органи на Полша, Испания и Италия, че има промяна в лиценза на инвестиционния посредник „Булброкърс” ЕАД и той ще предоставя по-малко инвестиционни услуги и дейности при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на териториите на техните държави.
 
9. Уведомява надзорния орган на Република Полша относно намерението на „Животозастрахователен институт” АД да извършва застрахователна дейност на територията на Република Полша при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, по определени класове застраховки съгласно чл. 46, ал. 2 от КЗ.
 
10. Изпраща писмо до управляващото дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписването на дружеството в регистъра като лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд.