Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 16.09.2015 г.

Решения от заседание на КФН на 16.09.2015 г.

На заседанието си на 16.09.2015 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо на „Евролийз груп” ЕАД, гр. София, за отстраняване в едномесечен срок на непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация.

2. Признава придобитата от Михаела Иванова Ранчинска квалификация за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.