Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 16.06.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 16.06.2020 г.


На заседанието си на 16.06.2020 г. КФН реши:

1. Регистрира „Българска фондова борса“ АД като администратор на бенчмаркове по чл. 34, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2016/1011.
 
2. Изпраща писмо до „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
3. Изпраща писмо до управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството за публично предлагане на дялове на борсово търгуваните фондове (БТФ) „Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF“, БТФ „Expat Croatia CROBEX UCITS ETF“, БТФ „Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF“, БТФ „Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF“ и БТФ „Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF“ на територията на Република Словения с оглед допускането им до търговия на регулиран пазар.