Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 16.04.2015 г.

Решения от заседание на КФН на 16.04.2015 г.

На заседанието си на 16.04.2015 г. КФН реши:

  1. Изпраща писмо на „Кредисимо” АД за отстраняване в 1-месечен срок на непълноти и несъответствия, както и за представяне на допълнителна информация и документи.