Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 16.02.2021 г.

Решения от заседание на КФН на 16.02.2021 г.


На заседанието си на 16.02.2021 г. КФН реши:

1. Не издава забрана за публикуване на търгово предложение от „Геопост“ СА, Франция, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД на 4 043 640 броя акции, но не по-малко от 2 419 929 броя акции от капитала на „Спиди“ АД, от останалите акционери на дружеството.
 
2. Изпраща писмо до компетентния орган на Полша във връзка с промяна на данните в нотификацията на инвестиционния посредник „Кепитъл Маркетс” АД за свободно предоставяне на услуги и дейности на територията на страната, без откриване на клон.
 
3. Изпраща писма до компетентните органи на Румъния, Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Швеция, Словакия, Словения, Латвия, Франция, Чехия, Холандия, Финландия и Унгария във връзка с промяна на данните в нотификацията на инвестиционния посредник „Глобъл Фъндс Ексчейндж” ЕАД за свободно предоставяне на услуги и дейности на територията на техните държави, без откриване на клон.