Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 15.10.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 15.10.2019 г.


На заседанието си на 15.10.2019 г. КФН реши:
 
1. Взема решение за определяне на съществена трета държава – САЩ във връзка с прилагане на ниво на антицикличен капиталов буфер за експозиции за кредитен риск към трети държави съгласно чл. 117 от Наредба № 50 от 19.06.2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им. Нивото на антицикличния буфер за четвърто тримесечие на 2019 г. за експозиции към тази държава е 0%.
 
2. Приема Указания относно тълкуването и прилагането на Кодекса за застраховането при оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз без споразумение на основание чл. 13, ал. 1, т. 4 от ЗКФН. Указанията са публикувани в рубрика „Европейски въпроси“ – „Брекзит“.
 
3. Открива административни производства по издаване на индивидуални административни актове за заличаване на „ПАЛЕНСИЯ“ ЕООД и „АЛФА АКАУНТ М“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
4. Изпраща писмо до „ФАР“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.