Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 13 януари 2010 г.

Решения от заседание на КФН на 13 януари 2010 г.

1. Наложи временна забрана на „Напредък Холдинг” АД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „Дилингова финансова компания” ООД, гр. София на акции на „Балкан” АД, гр. Ловеч от останалите акционери на дружеството.

2. Призна на Георги Йорданов Георгиев придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант.