Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 13.07.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 13.07.2017 г.

На заседанието си на 13.07.2017 г. КФН реши:
 
1.  Изпраща писмо на „Лавена” АД с указания за коригиране на констатирани непълноти и несъответствия във връзка с искане за потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции.
 
2.  Признава нивото на антицикличен буфер, определено от БНБ в размер на 0 % за трето тримесечие на 2017 г., което се прилага към експозиции за кредитен риск в Република България.
В раздел „Капиталова адекватност  и ликвидност на инвестиционните посредници” - „Капиталови буфери” можете да намерите информация относно нивото на антицикличен буфер.
 
3. Изпраща писмо до „Кей Джей Кей Фънд II“, с което информира, че крайният срок във връзка със заявление относно увеличаване на непряко участие на „Кей Джей Кей Фънд II“ в капитала на застрахователните дружества от групата на „Евроинс Иншурънс груп“ АД, изтича на 09.10.2017 г.
 
4. Удължава срока на назначение на Розалина Градинарова-Стоянова за квестор на Застрахователна компания „Надежда” АД до 31.08.2017 г. и на Кооперация „Синдикална взаимозастрахователна кооперация – СиВЗК” до 30.09.2017 г.