Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 13.05.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 13.05.2019 г.


На заседанието си на 13.05.2019 г. КФН реши:
 
1. Одобрява Юрий Генов за член на Надзорния съвет на Пенсионно осигурителна компания „ДСК - Родина“ АД.
 
2. Постановява забрана за придобиване на квалифицирано участие от Мадара Инвест Лтд. в капитала на инвестиционния посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД.
 
3. Изпраща писмо до „Супер Боровец Пропърти Фонд” АДСИЦ, гр. Варна, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.