Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 12.05.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 12.05.2017 г.

На заседанието си на 12.05.2017 г. КФН реши:
 
1. Изпраща писма до „Кей Би Си Банк НВ” и до „Обединена Българска банка” АД, с които се потвърждава срокът за произнасяне по чл. 71, ал. 4 във връзка с ал. 3 от КЗ, който изтича на 07.08.2017 г. по постъпили заявления относно планираното пряко придобиване на участие в размер на 30% от капитала на „ОББ-МетЛайф Животозастрахователно дружество” от страна на „Обединена Българска банка” АД и планирано непряко придобиване в размер на 60% от капитала на “OББ – МетЛайф Животозастрахователно дружество” АД от страна на „Кей Би Си Банк НВ”.
 
2.Признава придобитата от Велизар Дойкин квалификация, отговаряща на изискванията за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.