Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 12.02.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 12.02.2018 г.


На заседанието си на 12.02.2018 г. КФН реши:
 
1.Издава одобрение на УД „ЕФ Асет Мениджмънт” АД за промяна в договорите за депозитарни услуги, сключени  между „Уникредит Булбанк” АД и УД „ЕФ Асет Мениджмънт” АД, действащо за сметка на ДФ „ЕФ Рапид“ и на ДФ „ЕФ Принсипал“.
 
2. Отказва да издаде одобрение на Милена Стоянова като член на съвета на директорите на управляващо дружество „ЕФ Асет Мениджмънт” АД.
 
3. Признава придобитата от Филип Стоев квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант.