Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 11.03.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 11.03.2016 г.

На заседанието си на 11.03.2016 г. КФН реши:

1. Одобрява  Покана за независими външни експерти за извършване на  преглед на активите в сектора на пенсионните фондове в България и Покана за независими външни експерти за преглед на балансите за българския застрахователен сектор. Пълният текст на двете покани е обявен на интернет страницата на КФН на български език и на английски език.
 
2. Отнема лиценза за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел на „ПРОПЪРТИС КЕПИТАЛ ИНВЕСТМЪНТС” АДСИЦ, гр. Варна.