Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 10.01.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 10.01.2017 г.

На заседанието си на 10.01.2017 г. КФН реши:

1. Издава разрешение на управляващо дружество "Елана Фонд Мениджмънт" АД за преобразуване на инвестиционно дружество „Елана Високодоходен Фонд” АД чрез промяна в правната му форма в договорен фонд „Елана Високодоходен Фонд”, организиран и управляван от УД „Елана Фонд Мениджмънт” АД.