Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 09 януари 2015 г.

Решения от заседание на КФН на 09 януари 2015 г.

На заседанието си на 09 януари 2015 г. КФН реши:

  1. Признава на Христинка Стоилова Николова квалификация, даваща й право да упражнява дейност като инвестиционен консултант;
  2. Признава на Антон Нешев Велков квалификация, даваща му право да упражнява дейност като инвестиционен консултант;
  3. Не издава окончателна забрана за публикуване търгово предложение от „Вендрелл” ЕООД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Първа финансова брокерска къща” ООД на акции на „Гамакабел” АД от останалите акционери на дружеството.