Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 09.04.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 09.04.2020 г.


На заседанието си на 09.04.2020 г. КФН реши:
 
1. Издава одобрение на промени в устава на „Алтерон“ АДСИЦ, гр. Варна.
 
2. Одобрява Йоанис Коцианос за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на ЗАД „Алианц България” АД, както и за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на ЗАД „Алианц България Живот“ АД.
 
3. Одобрява Йоанис Коцианос за член на Съвета на директорите на ЗАД „Енергия“ АД.
 
4. Съгласува избора на „РСМ БГ“ООД и „БУЛ ОДИТ“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2020 г. на Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“ АД и управляваните от него фондове.