Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 09.03.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 09.03.2017 г.

На заседанието си на 09.03.2017 г. КФН реши:

1. Издава окончателна забрана за публикуване на внесеното в КФН с писмо коригирано търгово предложение от „Форт” ООД за закупуване чрез инвестиционен посредник на акции на „Унипак” АД, гр. Павликени, от останалите акционери на дружеството.
 
2. Отхвърля жалба от ЗК „Олимпик” АД, Никозия, Кипър чрез „ЗК Олимпик – клон България” КЧТ срещу решение, издадено от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор” като неоснователна.
 
3. Одобрява извършването на пряко придобиване на акционерно участие от страна на „Бент оил” АД в размер на 15 % от капитала на ЗАД „Асет Иншурънс” АД, чрез прехвърлянето му от „ТК-Холд” АД на „Бент оил” АД.
 
4. Назначава ,,ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ” ООД за независим външен експерт, който да извърши проверка на активите на:
  • управляваните от ПОД „Топлина” АД Универсален пенсионен фонд „Топлина”, Професионален пенсионен фонд „Топлина” и Доброволен пенсионен фонд „Топлина”  към 31.12.2016 г.;
  • управляваните от „ПОД-Бъдеще” АД ,,Универсален пенсионен фонд-Бъдеще”, ,,Професионален пенсионен фонд-Бъдеще” и ,,Доброволен пенсионен фонд-Бъдеще”  към 31.12.2016 г.;
  • управляваните от „Пенсионноосигурителен институт” АД Универсален пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт”, Професионален пенсионен фонд ,,Пенсионноосигурителен институт” и Доброволен пенсионен фонд ,,Пенсионноосигурителен институт”  към 31.12.2016 г.;
  • управляваните от ПОК „Съгласие” АД Универсален пенсионен фонд „Съгласие”, Професионален пенсионен фонд „Съгласие” и Доброволен пенсионен фонд „Съгласие”  към 31.12.2016 г.
 
Назначава ,,ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ” ООД за независим външен експерт, който да извърши проверка на активите на управляваните от ПОК ,,ДСК-Родина” АД Универсален пенсионен фонд „ДСК-Родина”, Професионален пенсионен фонд „ДСК-Родина” и Доброволен пенсионен фонд „ДСК-Родина” към 31.12.2016 г.
 
Назначава „КПМГ БЪЛГАРИЯ“ ООД за независим външен експерт, който да извърши проверка на активите на:
  • управляваните от „ПОД Алианц България” АД ,,Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България”, ,,Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България” и ,,Доброволен пенсионен фонд Алианц България” към 31.12.2016 г.;
  • управляваните от ПОК „Доверие” АД Универсален пенсионен фонд „Доверие”, Професионален пенсионен фонд „Доверие” и Доброволен пенсионен фонд „Доверие” към 31.12.2016 г.;
  • управляваните от „Ен Ен ПОД” ЕАД „Ен Ен Универсален пенсионен фонд”, „Ен Ен Професионален пенсионен фонд” и „Ен Ен Доброволен пенсионен фонд” към 31.12.2016 г.
 
Назначава ДЗЗД „ГД КОНСОРЦИУМ ГРАНТ ТОРНТОН БЪЛГАРИЯ-ГЪРЦИЯ“, БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ за независим външен експерт, който да извърши проверка на активите на управляваните от ПОАД „ЦКБ-Сила” АД Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-Сила”, Професионален пенсионен фонд „ЦКБ-Сила” и Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ-Сила” към 31.12.2016 г.
 
5. Приема на първо четене проект на Критерии за съгласуване на избора на одиторските дружества, които извършват одит на застраховател, презастраховател, застрахователен холдинг, финансов холдинг със смесена дейност, пенсионноосигурително дружество и на управляваните от него пенсионни фондове със седалище в Република България. Проектът, както и мотивите към него, можете да намерите в раздел „Обществени консултации”. Срокът за обществено обсъждане е 14 дни.