Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 09.02.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 09.02.2018 г.


На заседанието си на 09.02.2018 г. КФН реши:
 
1.Изпраща уведомление до компетентния орган на Полша относно намерението на ЗД „Евроинс“ АД да извършва застрахователна дейност в Полша при условията на свободата на предоставяне на услуги по застраховката „Гражданска отговорност“.
 
 2. Прилага принудителна административна мярка по КЗ спрямо „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве” АД, с която го задължава в едномесечен срок да изготви план за достигане на необходимата платежоспособност с оглед на констатирано неспазване на капиталовото изискване за платежоспособност към 30.09.2017 г.