Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 08.08.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 08.08.2016 г.

На заседанието си на 08.08.2016 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо до „Делтасток управление на активи” ЕАД (в процес на учредяване) за отстраняване на непълноти и несъответствия.
 
2. Издава временна забрана за публикуване на търговото предложение от „Фаворит Холд” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „ИП Фаворит” АД на акции на „Складова Техника” АД от останалите акционери на дружеството.