Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 07.07.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 07.07.2020 г.


На заседанието си на 07.07.2020 г. КФН реши:
               
1. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Нео Лондон Капитал” АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник (ИП) „Де Ново“ ЕАД, гр. София, на 650 000 бр. акции от капитала на „Премиер Фонд” АДСИЦ, гр. Варна, от останалите акционери на дружеството.

2. Изпраща писмо до „Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове.