Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 07.05.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 07.05.2020 г.


На заседанието си на 07.05.2020 г. КФН реши:
 
1. Прилага принудителни административни мерки спрямо „Българска фондова борса“ АД („БФБ“ АД), с която задължава „БФБ“ АД да спре окончателно извършването на сделки с акции, емитирани  от „Заводски строежи - Девня“ АД, „Мейфеър Груп ПиЕлСи“ АД, „Они Холдингс“ АД и „Голд Инвестмънт Груп“ АД.
 
2. Открива административно производство за издаване на индивидуален административен акт за прилагане на принудителна административна мярка спрямо „Българска фондова борса“ АД във връзка с окончателно спиране  извършването на сделки с акции, емитирани  от „Артанес майнинг груп“ АД.
 
3. Изпраща писмо до „Родна земя Холдинг“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.