Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 07.03.2016 г.

Решения от заседание на КФН на 07.03.2016 г.

На заседанието си на 07.03.2016 г. КФН реши:

1. Отказва да издаде лиценз на „Интерглоуб Дайрект” ООД (в процес на учредяване), гр. София, за извършване на дейност като инвестиционен посредник.
 
2. Изпраща нотификация до полския регулаторен орган относно промяната на инвестиционните дейности и услуги, извършвани от клона на ИП „Интеркапитал Маркетс” АД в Република Полша в съответствие с издадения на ИП лиценз.
 
3. Уведомява компетентните органи на приемащите държави относно намерението на ИП „Матадор Прайм” OOД да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Обединеното кралство, Люксембург и Дания.
 
4. Прекратява образуваното производство за вписване на „Стагхорн Капитал” ЕООД в регистъра по чл. 214 от ЗДКИСДПКИ като лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд.
 
5. Удължава до 19.03.2016 г. срока за предоставяне от „Трейд 7” ЕООД (в процес на учредяване) на изисканите допълнителна информация и документи.