Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 05 февруари 2015 г.

Решения от заседание на КФН на 05 февруари 2015 г.

На заседанието си на 05.02.2015 г. КФН реши:

1. Приема да спазва надзорната си дейност с Насоките на EIOPA относно употребата на идентификационния код на правния субект.

Информация за идентификационния код на правния субект (LEI) може да намерите на интернет страница на КФН на следния адрес:

http://www.fsc.bg/Identifikator-na-yuridicheski-lica-LEI-bg-896.

Насоките на EIOPA относно употребата на LEI са публикувани в раздел „ЕС законодателство” – „Насоки и препоръки” – „EIOPA”:

http://www.fsc.bg/old/public/upload/files/menu/Guidelines_LEI_Full_BG.pdf

2. Приема да спазва надзорната си дейност с Насоките на ЕSMA относно прилагане на стандартите за финансова информация, с изключение на Насоки 2, 10 и 11, които са пряко свързани с изразходването на допълнителен финансов ресурс от страна на Комисията. Насоките на ЕSMA относно прилагане на стандартите за финансова информация са публикувани в раздел „ЕС законодателство” – „Насоки и препоръки” – „ЕSMA”:

http://www.fsc.bg/old/public/upload/files/menu/Final_Guidelines_Enforcement_Fin_Info_BG.pdf

3.Одобрява на основание чл. 85, ал. 2 от ЗППЦК, допълнение към проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от „Елана Агрокредит” АД, гр. София