Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 05.12.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 05.12.2019 г.


На заседанието си на 05.12.2019 г. КФН реши:
 
1. Утвърждава „ПРАЙСУОТЬРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. и на годишните справки, доклади и приложения на „ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД.
 
2. Утвърждава „ПРАЙСУОТЬРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „ГРАНТ ТОРНТОН“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019 г. и на годишните справки, доклади и приложения на „ДЗИ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД.
 
3. Одобрява Иван Колев за ръководител на функцията за съответствие на „Дженерали Застраховане” АД, както и на „Джи Пи презастраховане“ ЕАД.
 
4. Изпраща уведомления до компетентните органи на Австрия, Белгия, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания относно намерението на инвестиционния посредник „Коактории Финанс” АД да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на техните държави.
 
5. Изпраща уведомление до компетентния орган на Кралство Испания относно намерението на ЗАД „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ” АД да извършва дейност по т. 15 „Гаранции” от раздел II, буква „А” на Приложение № 1 от КЗ на територията на Испания при условията на свобода на предоставяне на услуги, без да открива клон.
 
6. Заличава  „ПИРЕОС БРОКЕР” ЕООД от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН.
 
7. Заличава „МЙ АГЕНЦИЯ” ООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.