Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 05.11.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 05.11.2020 г.


На заседанието си на 05.11.2020 г. КФН реши:
 
1. Одобрява проект на годишен бюджет на Гаранционния фонд за 2021 г.
 
2. Прекратява производство, инициирано от инвестиционен посредник „Адамант Кепитъл Партнърс“ АД, за вписване на обвързан агент в регистъра, воден от КФН, по искане на заявителя.
 
3. Спира производство относно намерението на „ЗД ЕИГ Ре” ЕАД да извършва дейност по т. 18 от раздел II, буква „А“ на Приложение № 1 от КЗ на територията на всички държави членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство при условията на свобода на предоставяне на услуги.
 
4. Спира производство относно намерението на ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ” АД да извършва дейност на територията на Република Гърция по определени класове застраховки съгласно Приложение № 1 от КЗ при условията на свобода на представяне на услуги.
 
5. Изпраща писмо до инвестиционен посредник „Трейдинг 212” ЕООД (предишно наименование „Авус Капитал“ ЕООД) с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да извършва дейност чрез установяване на клон на територията на Федерална Република Германия.
 
6. Изпраща писмо до KBC Asset Management NV, Белгия, действащо чрез клона си в Република България „Кей Би Си Асет Мениджмънт НВ – клон” КЧТ, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с организиране и управление на договорен фонд.
 
7. Изпраща писмо до управляващото дружество „ДСК Управление на активи” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на национален договорен фонд и вписване в регистъра като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове.