Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 05.10.2015 г.

Решения от заседание на КФН на 05.10.2015 г.

На заседанието си на 05.10.2015 г. КФН реши:

1. Приема на второ четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 45 от 2.03.2012 г. за достъпа до съхраняваните от Комисията за финансов надзор документи.
 
2. Отказва да потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издадени от „Смарт Органик” АД.
 
3. Открива производство по издаване на индивидуален административен акт за отнемане правото за упражняване на дейност като брокер на Десислав Стефанов Тосунов.
 
4. Приема на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници и го публикува за обществено обсъждане в тридесетдневен срок. Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, както и мотивите към нея можете да намерите тук.
 
5. Издава разрешение за последващи изменения в плана за ликвидация на „Интерамерикан България” ЗЕАД, гр. София.