Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 05.04.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 05.04.2017 г.

На заседанието си на 05.04.2017 г. КФН реши:
 
1. Потвърждава проспект за публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Спарки Елтос” АД, гр. Ловеч.
 
2. Изпраща писмо до „Супер Боровец Пропърти Фонд” АДСИЦ, гр. Варна, с указания за коригиране на непълноти на внесения проспект за публично предлагане на акции.
                       
3. Не издава забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от Маркар Ширинян за закупуване чрез инвестиционен посредник „Дилингова Финансова Компания” АД, гр. София, на акции на „Метрон” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
                       
4. Признаване придобитата квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Жасмина Иванова.