Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 05.03.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 05.03.2020 г.


На заседанието си на 05.03.2020 г. КФН реши:
                                
1. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 58 от 28.02.2018 г. за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облаги. Предстои обнародване на наредбата в „Държавен вестник“.
 
2. Разширява обхвата на лиценза на „Застрахователно дружество ЕИГ Ре” ЕАД с нови класове застраховки: „Плавателни съдове“ и „Гаранции“.
 
 3. Уведомява „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНГ ГРУП“ АД, че не са налице правни пречки за сключване на договор между дружеството и „МАПФРЕ АСИСТАНС – клон Гърция“ за прехвърляне на дейност по смисъла на чл.110 от Кодекса за застраховането.
 
4. Изпраща уведомление до компетентния орган на Обединеното кралство (Financial Conduct Authority) относно намерението за преустановяване извършването на дейност по застрахователно посредничество на територията на Обединеното кралство при условията на свободата на предоставяне на услуги след оттегляне на Обединеното кралство от ЕС (Brexit) на следните застрахователни брокери: „Акса Брокер“ ООД, „Брокерс Инс“ ООД, „ЗП Либра“ ООД, „Изи Инс – Първи интернет застрахователен брокер“ ЕООД, „Лет Ми Инс Застрахователен Брокер“ ООД, „Мистрал Груп“ ЕООД, „ПМТ Брокерс“ ЕООД и „Тотал Инс – Застрахователен брокер“ ЕООД.
 
Застрахователните брокери, които имат намерение да продължават да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Обединеното кралство при условията на свободата на предоставяне на услуги след оттегляне на Обединеното кралство от ЕС (Brexit) са: „Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс“ ООД, „Ай Пи Ес Сървисиз“ ООД, „Айкарт Иншурънс Брокер“ АД, „ЗБК Балкан“ АД, „Интерприма“ ЕООД, „Колхида ЗБ“ ООД, „Комплекс Риск Солюшънс“ ЕООД, „Маринс Интернешънъл“ ЕООД, „Мусала Иншурънс Брокер“ ООД и „Стар Инс Застрахователен Брокер“ ООД.
 
5. Изпраща писмо до управляващо дружество „Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за прекратяване на управляваните от него договорни фондове „Смарт Тех” и „Алфа Индекс Имоти”.
 
6. Изпраща писмо до управляващо дружество  „ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд „ЦКБ Прайвит”.
 
7. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „Дилингова финансова компания“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на Дарин Симеонов за член на Съвета на директорите на дружеството.