Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 03.10.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 03.10.2019 г.


На заседанието си на 03.10.2019 г. КФН реши:
 
1. От разгледаните до 03.10.2019 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 23 и 24 ноември 2019 г., се допускат следните лица:
До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 23 ноември 2019 г., се допускат:
 
име
1. Милена Луканова
2. Веселин Бекяров
3. Живко Стоянов
4. Йосиф Муцков
5. Драгостин Вълчев
6. Димитър Шуйцов
7. Гергана Петкова
8. Мариела Цонкова
9. Стоян Георгиев
10. Диана Крумова
11. Николай Гюров
12. Пресиян Иванов
13. Иво Иванов
име
1. Татяна Колева
2. Камен Кънев
3. Петър Николов
4. Даниел Андреев
5. Георги Попов
6. Димитър Коев
7. Албена Иванова
8. Георги Кирилов
9. Александър Николов
10. Петър Табанов
 
Обстоятелството, че кандидат, подал заявление за допускане до изпит, не е включен в списъка към определена дата не означава, че лицето не е допуснато до изпит, тъй като заявленията и документите се разглеждат според реда на подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес за допускането му до изпит.

2. Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Джулия Кацарова.
 
3. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на "ЕМ 2009" ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
4. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на "ЕКСАЛ ФЛИЙТ КАРС" ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
5. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на "ЕВО ТРЕЙДИНГ" ООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
6. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на "ИВИЕМ КОНСУЛТ" ЕООД от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН.
 
7. Изпраща писмо до „Пълдин Пропъртис Инвест” АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.