Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 03.08.2021 г.

Решения от заседание на КФН на 03.08.2021 г.


На заседанието си на 03.08.2021 г. КФН реши:

1. Одбрява представените промени в устава и промени в правилата за управление на риска на „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ.
 
2. Одобрява технически лихвен процент в размер 0,35 %, използван от Пенсионно-осигурителна компания „Доверие“ АД за определяне на размера на допълнителните пожизнени пенсии за старост.

3. Изпраща писмо до Белгийския надзорен орган за финансови услуги и пазари (Financial Services and Markets Authority – FSMA), с което го уведомява, че мерките, предприети от управляващо дружество KBC Asset Management NV, Белгия, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне публично предлагане в България на един клас ценни книжа на подфонд Enhanced Intelligence на инвестиционно дружество OPTIMUM FUND.