Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 03.02.2022 г.

Решения от заседание на КФН на 03.02.2022 г.


На заседанието си на 03.02.2022 г. КФН реши:

1. Одобрява промени в устава и промени в Правилата за управление на рисковете на „СИИ Имоти“ АДСИЦ.
 
2. Одобрява промени в устава на „Гленмоор Кепитал“ АДСИЦ, гр. Варна.
 
3. Отнема, по искане на дружеството, издадения на „Кепитъл Маркетс“ АД лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник въз основа на Решение № 63-ИП на Комисията по ценните книжа и фондовите борси от 03.07.1998 г.
 
4. Не издава забрана за придобиване от Кей Би Си Банк НВ, Белгия, на 100 % непряко квалифицирано участие в управляващо дружество „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)“ ЕАД.
 
5. Възнамерява да спазва в надзорната си практика Насоките относно методиката, функцията по наблюдение и съхраняването на данни съгласно Регламента за бенчмарковете (ESMA81-393-228), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари, считано от 31.05.2022 г.
 
6. На основание чл. 69 и §77, ал. 4 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, за минимални изисквания за собствен капитал и приемливи задължения към 1 януари 2022 г., се прилагат пруденциалните изисквания на Регламент (ЕС) 2019/2033 за инвестиционен посредник (ИП) „Де Ново“ ЕАД, ИП „Загора Финакорп“ АД, ИП „Фактори“ АД, ИП „ФК Евър“,  ИП „ЮГ  Маркет“ АД, ИП „АБВ Инвестиции“ ЕООД, ИП „Ъп Тренд“ ЕАД, ИП „Юропиън Брокеридж Хаус“ ООД, ИП „Карол“ АД, ИП „Капман“ АД, ИП „Варчев Финанс“ ЕАД, ИП „Бенчмарк Финанс“ АД, ИП „Евро-финанс“ АД, ИП Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД, ИП „Елана Трейдинг“ АД, ИП „Делтасток“ АД, ИП „Кепитъл Инвест“ ЕАД и ИП „Трейдинг212“ АД.
 
7. Изпраща писмо до компетентния орган на Велико херцогство Люксембург във връзка с  промяна на данните в нотификацията на инвестиционен посредник „АБВ Инвестиции” ЕООД за свободно предоставяне на услуги и дейности на територията на страната, без откриване на клон.