Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 03.02.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 03.02.2017 г.

На заседанието си на 03.02.2017 г. КФН реши:

1. Отнема издадения лиценз на „Юнивърсъл Пропъртис” АДСИЦ (в несъстоятелност), гр. Пазарджик, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.
 
2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение, внесено в КФН от „Велде” ГМБХ, Австрия, за закупуване на акции от капитала на „Велде България” АД, гр. Троян, от останалите акционери на дружеството.
 
3. Одобрява представените промени в устава на „Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ, приети на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството.

4. Прекратява образуваното административно производство по разглеждане на търгово предложение за закупуване на 96 607 бр. акции от капитала на „ЕкоИнвест Холдинг” АД, гр. Козлодуй, от останалите акционери на дружеството.

5. Изпраща уведомително писмо до „Кей Би Си Банк НВ”, с което изисква от дружеството да представи изискуемите документи, съгласно направените забележки, относно планирано непряко придобиване на участие в размер на 60 % от капитала на “OББ-МетЛайф Животозастрахователно дружество” АД.