Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 02.06.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 02.06.2020 г.

 
На заседанието си на 02.06.2020 г. КФН реши:

1. Изпраща писмо до „Алфа България“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за публично предлагане на варанти.

2. Изпраща писмо до управляващото дружество  „ЕФ Асет Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрения на Милена Стоянова и Дора Ирикова за членове на Съвета на директорите на дружеството.