Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 02.05.2019 г.

Решения от заседание на КФН на 02.05.2019 г.


На заседанието си на 02.05.2019 г. КФН реши:
 
1. Издава разрешение на „БенчМарк финанс“ АД за включване на годишната печалба за 2018 г. в базовия собствен капитал на дружеството.
 
2. Изпраща писмо до „Родна земя Холдинг“ АД, гр. София,  с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.
 
3. Изпраща писмо до „Оркид Спортс Карс – България“ ЕООД, с което го уведомява, че не са спазени всички изисквания на Кодекса за застраховането за вписване на дружеството като застрахователен агент на застрахователно дружество Real Garant Versicherung Aktiengesellschaft.