Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 02.03.2021 г.

Решения от заседание на КФН на 02.03.2021 г.


На заседанието си на 02.03.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява образуването на друг резерв от ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” ЕАД по застраховки „Живот”.
 
2. Прекратява производство относно намерението на „ЗД ЕВРОИНС ЖИВОТ” ЕАД да извършва застрахователна дейност на територията на Република Италия при условията на правото на установяване /чрез клон/ по искане на дружеството.
 
3. Изпраща писмо до „Български фонд за вземания“ АДСИЦ с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството.