Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 02.03.2017 г.

Решения от заседание на КФН на 02.03.2017 г.

На заседанието си на 02.03.2017 г. КФН реши:
 
1. Изпраща писмо до ЗД „Съгласие”, относно планирано пряко придобиване на участие в размер на 100 % от капитала на „Токуда Здравно застраховане” ЕАД, с което потвърждава приемането на уведомление и допълнително представени документи. Срокът за произнасяне по чл. 71, ал. 4 във връзка с ал. 3 от КЗ е от 60 работни дни.
 
2. Приема на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Срокът за обществено обсъждане е един месец, който започва да тече от 02.03.2017 г. Проектът можете да намерите в раздел „Обществени консултации”.