Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 01.12.2020 г.

Решения от заседание на КФН на 01.12.2020 г.


На заседанието си на 01.12.2020 г. КФН реши:
 
1. Изпраща искане до председателя на Софийски районен съд да постанови на всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа до интернет страници, надлежно описани в Решение на КФН № 862-ИП/19.11.2020 г., чрез които в срок до 30.11.2020 г. не е преустановено предлагането на инвестиционни услуги и дейности от лица, които нямат право да предоставят такива услуги.
Списъкът на интернет страниците, за които има искане за преустановяване на достъп, може да намерите тук.
 
2. Одобрява промени в устава на „И Ар Джи Капитал-3“ АДСИЦ.
 
3. Изпраща писмо до „И Ар Джи Капитал-3“ АДСИЦ с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение за замяна на обслужващо дружество.